Het kan niet altijd gaan zoals je hoopt en dat betekent tegenslag. We hebben er allemaal mee te maken en de ene persoon kan er beter mee omgaan dan de ander.

Probeer eens iets van nut te zien in je tegenslag. Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. De filosoof (en tevens Romeinse keizer) Marcus Aurelius vergeleek tegenslag met een vuur. ”Een klein vuurtje gaat al uit bij de eerste tegenslag. Je gooit er wat op en het dooft meteen uit. Bij een groot vuur, maakt het helemaal niet uit wat je erop gooit. Alles wordt brandstof.

Tegenslagen horen bij het leven. Tegenslag dwingt je om rust te nemen, of juist een andere koers te varen. Het daagt je als het ware uit. De filosoof Nassim Nicholas gebruikt de term antifragiel voor dingen/mensen die sterker worden door tegenslag. In plaats van dat ze zwakker worden, maakt de tegenslag ze juist sterker.

Om je tegenslag te trainen en te leren accepteren kun je de volgende oefening doen:

  1. Over welke situatie maak jij je zorgen?
  2. Wat is het allerergste wat er kan gebeuren?
  3. Teken een hele grote cirkel.
  4. Schrijf in die cirkel 10 woorden die in je opkomen bij het denken aan het allerergste wat kan gebeuren.
  5. Schrijf boven de cirkel wat jou het meeste zorgen geeft: ”als ik…ben”, Als ik… heb”. etc.
  6. Schrijf buiten de cirkel wat je kunt doen om met deze situatie om te leren gaan als dit zou gebeuren.

Bron: Tuitert, M. (2021) Drive, train je stoïcijnse mindset. Maven Publishing