We lopen allemaal wel eens tegen problemen aan. Kleine problemen, zoals ‘‘Het regent en ik wilde net buiten hardlopen”, Maar ook grote problemen zoals ”Ik weet niet hoe ik kan rondkomen deze maand”.
Iedereen ervaart zijn problemen anders. Gelukkig maar, want anders zouden er heel veel chagrijnige mensen en veel minder oplossingen zijn.
En over die oplossingen wil ik het vandaag eens even hebben. Want niet ieder probleem is daadwerkelijk ook een probleem.

Problemen hebben te maken met verwachtingen of feiten. Je verwacht dat iets op een bepaalde manier zal gaan, waardoor zich een probleem ontwikkelt, of iets is feitelijk al een probleem. Je kunt de situatie dan accepteren zoals hij is, of het probleem oplossen.
Als je een probleem niet accepteert en je hebt geen oplossing , dan heb je creativiteit nodig. Creativiteit die van jouw probleem een uitdaging maakt. Kijken naar wat er wél is, in plaats van wat er allemaal niet is.
Als je een probleem oplost, moet je oppassen dat je niet te snel wilt gaan. Je kunt je dan vastdenken. Waardoor het oplossen ineens een ramp wordt! We willen allemaal alles zo snel mogelijk oplossen. Maar soms is het ook goed om even af te wachten. Kijken hoe het probleem zich verder ontwikkelt. Misschien is actie wel helemaal niet nodig.

Ook is het belangrijk om te kijken wie verantwoordelijk is voor het probleem. Smeer jij iedere dag de boterham voor je man voordat hij gaat werken en lukt dat om de een of andere reden niet. Dan heb jij geen probleem, dan heeft je man een probleem. Want hij wilt eten, en kan dus ook zelf zoeken naar een oplossing.
Denk eens na als je een probleem hebt. Wat als jij niet voor een oplossing zorgt. Wie heeft dan een probleem? Jij of iemand anders?

Stel jezelf eens de volgende vragen:

  1. Wat is het probleem?
  2. Is het een echt probleem?
  3. Heb ik invloed op het probleem?
  4. Ben ik degene die het moet oplossen?


Bron: Gunster, B. (2018) Zoals verwacht loopt alles anders. A.W. Bruna Uitgevers B.V.