We gaan een stukje terug in de tijd, naar de 30-er jaren. Psycholoog Abraham Maslow was vooral geïnteresseerd in onderzoek naar het geluk van mensen, in tegenstelling tot zijn vele collega’s die zich focusten op problemen in gedrag. 
Voorkomen is beter dan genezen toch? Maar hoe kan de behoeftepiramide je helpen in het dagelijkse leven?

Eerst even een korte uitleg
De behoeftepiramide brengt de vijf universele behoeften van de mens in kaart. Een behoefte is eigenlijk simpel gezegd een tekort aan ‘iets’.
Onder in de piramide vind je de basisbehoeften, en bovenin de meest complexe behoeften. Volgens Maslow kun je pas stijgen van niveau, als het vorige niveau bevredigd is.

We lopen de piramide even na. Helemaal onderaan vind je de fysiologische behoeften. Alles wat je nodig hebt om te blijven leven. Hierbij valt te denken aan; zuurstof, voeding en warmte. Maar ook bijvoorbeeld onderdak en kleding.
De meeste van deze behoeften worden vervuld d.m.v geld en je werksituatie. Zonder bevrediging functioneer je niet goed en kun je bijvoorbeeld ziek worden.

Op het tweede niveau de behoefte aan veiligheid en zekerheid. Deze behoeften kunnen vervuld worden door te sparen, het hebben van een goede gezondheid, wonen in een veilige buurt en het afsluiten van een verzekering. Ook kan het krijgen van een vast contract van je werkgever bijdragen in deze behoefte. Uiteraard is dit voor iedere leeftijdscategorie verschillend.

In het midden van de piramide de sociale behoefte. De mens is een sociaal wezen, en zal als de eerdere behoeften vervuld zijn op zoek gaan naar (h)erkenning bij familie, vrienden, collega’s, in de liefde….noem maar op!

We zijn al bijna bovenaan aangekomen, namelijk bij Eigenwaarde. De behoefte aan erkenning, waardering en respect. In de lagere fase van eigenwaarde ben je vooral op zoek naar respect van anderen door status en bij de hogere fase ga je op zoek naar zelfrespect, kracht, competentie en trots.

De top! Zelfactualisatie. De behoefte aan groei. Doelen willen bereiken, een beter persoon worden, zelfontplooiing en talenten ontwikkelen. 

Je kunt je misschien wel voorstellen dat dit alleen lukt als je nog voldoende tijd en energie over hebt na het bereiken van de vorige niveaus.

Hoe kun je deze theorie nu precies toepassen in je leven? Je loopt de punten een voor een na en schrijft op hoe de niveaus van toepassing zijn op jou. Voel jij ergens een tekort? Zo ja, kun je daar zelf iets aan veranderen. Of, heb je misschien hulp nodig van anderen? Bronnen: Mens en Samenleving, Nataschabauwens, Toolshero, House of Control.