Intuïtie is toch eigenlijk een vreemd iets, niet? Wanneer je een sterk ontwikkelde intuïtie hebt, weet je iets, zonder dat dit op feiten berust. Maar is je intuïtie wel voldoende om je mening ergens over te vormen?

Factoren die je morele oordeel vertroebelen

 1. Je weet niet het hele verhaal
  We vormen een beeld zonder dat we alles weten.
 2. We geloven in een rechtvaardige wereld
  We geloven bijna allemaal dat het leven goede mensen beloont en slechte mensen straft en nemen dit mee in ons oordeel.
 3. Onze emoties misleiden ons
  Soms nemen we iets waar en doet dit iets met onze emoties. We voelen bijvoorbeeld boosheid, walging of minachting. Deze emoties kunnen zo sterk zijn dat ze onze intuïtie vertroebelen.
 4. Hoe sympathiek we iemand vinden
  Sommige mensen zien de politie bijvoorbeeld als een helpende instantie en anderen ervaren juist alleen maar last van de politie.

Conclusie
Het is goed om te luisteren naar je intuïtie, maar het is niet altijd goed om hier meteen naar te handelen. Blijf kritisch op je oordeel over mensen en blijf je kennis verbreden door te discussiëren, lezen, argumenteren en je mening bij te stellen.