Prio in onze core-business is de functionele scope.” Wat? Vréselijk! Van die veel te hippe Engelse termen zonder duidelijke inhoud. Toegegeven… Design thinking klonk voor mij ook een beetje zo. Gelukkig had ik het mis!

Wat is design thinking?

Design thinking is problemen oplossen zoals designers dat doen. Die problemen kunnen op je werk voorkomen, maar ook persoonlijke problemen kun je met voldoende creativiteit aanpakken op deze manier.
Design thinking houdt rekening met:

 • De behoeften van mensen,
 • de mogelijkheden van technologie,
 • en de vereisten voor succes.

Zo doe je het

Het proces is onder te verdelen in vijf fasen:

 1. Empathize:

  Heb empathie voor alle betrokkenen en wees nieuwsgierig! Door te observeren en door interviews af te nemen onderzoek je waar het probleem precies zit en wat er mist.

  Observeer met een open blik. Kijk alsof je voor het eerst de situatie ziet en heb geen vooroordelen. Je kunt de observatie voor jezelf structureren door 3 kolommen op papier te tekenen: ”Wat”, ”Hoe” en ”Waarom”.
  Wanneer je observeert, houd er dan rekening mee dat mensen hun gedrag aanpassen als ze weten dat ze geobserveerd worden. Vandaar dat restaurants en winkels vaak ook gebruik maken van een ”mystery guest”.

  Wanneer je de behoeften wilt onderzoeken door middel van interviews, werk dan met het welbekende LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen).
 2. Define:

  In de vorige fase heb je als het goed is genoeg kennis vergaard om te komen tot een kernprobleem. Wat is volgens jou nu precíes het probleem?
 3. ideate:

  Dit is mijn favoriete fase. Wat je nu gaat doen is zoveel mogelijk oplossingen bedenken voor het probleem. Liefst met meerdere mensen, zodat je op elkaars ideeën kunt voortborduren. Wanneer je ideeën opschrijft, bedenk dan dat in deze fase niets te gek is. Er hoeft niet gekeken te worden naar de haalbaarheid. En ieder idee kan een waardevol element bezitten.
  Deze fase lukt alleen als iedereen zich veilig genoeg voelt om ideeën te roepen. Geef van te voren aan geen aandacht te geven aan creativiteitsblokkers (dit gaat niet werken, zoiets hebben we al eens geprobeerd, niemand gaat dit kopen, er is geen budget voor…etc.). Ten slotte kun je nog een label plakken op een aantal ideeën. Bijvoorbeeld: ”Meest verassend”, ”Meest rationele keuze”, ”Meest enthousiasmerend” etc.
 4. Prototype:
  Nu ga je de uitgekozen oplossingen uittesten op kleine schaal. Als het gaat om een fysiek product maak je een ”goedkope” versie en laat je het product testen door de consument.
  Wanneer het gaat om een dienst wat je wilt leveren dan test je deze dienst eerst in het klein. Bijvoorbeeld op één locatie, in plaats van alle locaties of op één dag in plaats van iedere dag.

  Tijdens de testfase stel je de juiste vragen, zoals:
  – Wat verwacht je?
  – In hoeverre is het anders dan wat je verwachtte?
  – Waarom denk je dat wij hiervoor gekozen hebben?
  – Is het belangrijk voor je?
 5. Validate:
  Als het goed is weet je door de testfase in hoeverre iets werkt en of het bijgesteld moet worden. Je verwerkt de feedback en maakt een plan. Je kunt ten alle tijden terugkeren naar de eerdere fasen om je te helpen bij dit plan.