Daniel Ofman bedacht rond het jaar 2000 de kernkwadranten. Dit model is voornamelijk bedoeld om de samenwerking binnen een team te verbeteren en om jezelf beter te leren begrijpen.

De kernkwadranten laten het volgende verband zien:

kwaliteit: Wat is een aangeboren kwaliteit van jou?

Valkuil: Je kwaliteit heeft ook nadelen wanneer je hierin doorschiet. Dit is je valkuil.

Uitdaging: De uitdaging is het tegenovergestelde van je kwaliteit. Als je gaat kijken binnen een (werk)team zal iemand die deze uitdaging als kwaliteit heeft jou kunnen aanvullen.

Allergie: Een uitdaging kan ook weer doorschieten in een allergie. Iets waar jij moeite mee hebt bij anderen.

Wanneer de samenwerking stroef verloopt en je ergert je aan de ander, kan het Kernkwadrant je inzicht geven in jezelf en in de samenwerking. Volgens Ofman erger je je aan iemand(allergie), wanneer deze te veel inzet (valkuil) van een kwaliteit (kernkwaliteit) die jij meer zou kunnen ontwikkelen (uitdaging). 

Voorbeeld van een kernkwadrant:

Kwaliteit Luisteren
Valkuil passiviteit
Uitdaging Dominantie
Allergie Assertiviteit

Dus stel je voor: Je bent heel goed in luisteren. Dat zit in je en anderen komen altijd naar jou toe met hun verhalen. Een valkuil kan dan zijn dat jij in het gesprek passief bent. Jij bent niet degene die de leiding neemt in een gesprek en die ”dominantie” zou jouw uitdaging kunnen zijn. Vaak hebben de mensen die dit als kernkwaliteit hebben moeite met mensen die niet met zich laten sollen, en te dominant zijn in hun communicatie.

voorbeelden van kernkwadranten

Kernkwaliteit-> Valkuil-> Uitdaging-> Allergie

 • Aanpassingsvermogen->Onderdanig->Dictatoriaal->Initiatief
 • Analytisch->Gevoelsarm->Sentimenteel->Gevoelig
 • Behoedzaamheid->Besluitloosheid->Onbezonnenheid->Slagvaardigheid
 • Behulpzaam->Opoffering->Egoïsme->Autonomie
 • Bescheidenheid->Onzichtbaarheid->Arrogantie->Profileren
 • Betrouwbaar->Saai->Willekeur->Innovatief
 • Bondigheid->Ongenuanceerd->Langdradig->Tact
 • Consequent ->Star->Met alle winden meewaaien->Flexibel
 • Creativiteit->Chaos->Bureaucratie->Discipline
 • Daadkracht->Drammerigheid->Passiviteit->Geduld

  Kernkwaliteit-> Valkuil-> Uitdaging-> Allergie
 • Diplomatie->Afstandelijkheid->Arrogantie->Confronteren
 • Empathie->Sentimenteel->Afstandelijk->Beschouwen
 • Enthousiasme->Impulsiviteit->Pessimisme->Realisme
 • Eerlijkheid->Botheid->Manipulatie->Tact
 • Flexibiliteit->Meegaand->Star->Standvastigheid
 • Gedrevenheid->Fanatisme->Passiviteit->Nuchterheid
 • Gedisciplineerd->Starheid->Chaos->Flexibiliteit
 • Geduldig->Passief->Drammerig->Daadkrachtig
 • Gehoorzaam->Slaafs->Eigenzinnig->Autonoom
 • Gereserveerdheid->Afstandelijkheid->Arrogantie->Zelfverzekerdheid

  Kernkwaliteit-> Valkuil-> Uitdaging-> Allergie
 • Gevoeligheid->Opgefokt->Kilheid->gereserveerdheid
 • Gul->Verkwistend->Krenterig->Verstandig
 • Improvisatie->Chaos->Onverbiddelijkheid->Doeltreffendheid
 • Inlevingsvermogen->Opoffering->Nonchalance->Loslaten
 • Krachtig->Agressief->Passief->Terughoudend
 • Loyaliteit->Slachtoffergevoel/onderdanigheid->Hoogmoed/oneerlijkheid->Zelfvertrouwen
 • Luisteren->Passiviteit->Dominantie->Assertiviteit
 • Nauwkeurigheid->Perfectionisme->Chaos->Flexibiliteit
 • Nuchterheid->Afstandelijkheid->Zweverigheid->Meelevendheid
 • Ontvankelijkheid->Afwachtend->Ongenuanceerdheid->Stelling nemen

  Kernkwaliteit-> Valkuil-> Uitdaging-> Allergie
 • Optimistisch->Naïviteit->Pessimisme->Alert
 • Overtuigen->Fantaniek->Laisser-faire->Hulpvaardig
 • Realisme->Onverschilligheid->Naïviteit->Openhartigheid
 • Rust->Traagheid->Opgefokt->Energiek
 • Stiptheid->Opgefokt->Gemakzucht->Relaxedheid
 • Verantwoordelijkheid nemen->Overbelast raken->Slachtoffer->Hulp vragen
 • Verdraagzaamheid->Conflict vermijdend->Ongenaaktbaarheid->Strijdlust
 • Vriendelijk->Braafheid->Genadeloosheid->Lef
 • Vrijgevig->Grenzeloos->Egoïsme->Grenzen stellen
 • weloverwogen->Twijfelen->Arrogant->Zelfverzekerdheid

  Kernkwaliteit-> Valkuil-> Uitdaging-> Allergie
 • Zelfstandig->Eenzaam->Afhankelijk->Teamwerk
 • Zelfverzekerd->Arrogant->Middelmatig->Bescheiden
 • Zorgvuldig->Pietluttigheid->Nonchalance->Losheid
 • Zorgzaamheid->Betutteling->Onverschilligheid->Loslaten
 • Accuraat->Voorzichtig->Impulsief->Spontaniteit
 • Ad rem->Bijdehand->Passiviteit->Kalm
 • Anticiperen->Alles voor willen zijn->Apathisch->Luchtig
 • Ambitieus->Te hoog gegrepen->Gemakzucht->Onbezorgdheid
 • Behulpzaam->Innemend->Zakelijk->Realistisch
 • Betrokken->Bemoeien->Onverschilligheid->Loslaten
 • Kritisch->Oordelend->Behoedzaamheid->Weloverwogen
 • Relativeringsvermogen->Lichtzinnigheid->Zwaarmoedigheid->Serieus zijn
 • Accuratesse->Pietluttigheid->Warrigheid->Creativiteit


Bronnen: bpopleidingen, serenora, toolshero, zelforganisatiefabriek