In de 12e tot laat in de 19e eeuw waren er gewapende krijgers in de troepen van Japan, genaamd de Samurai. Met Boshido wordt de erecode bedoeld van deze krijgers.

De nooit verslappende waarden van de Boshido code staan benoemd in een boek van Nitobe Inazō en zorgen voor de enorme discipline van de Samurai.


De acht waarden

  • Jin (Liefdadigheid / Altruïsme)
  • Kokki (Zelfbeheersing)
  • Meiyo (Eer en eergevoel)
  • Makoto (Oprechtheid)
  • Yuu (Heroïsche moed)
  • Rei (Beleefdheid en respect)
  • Chuugi (Loyaliteit)
  • Gi (Gerechtigheid)


Een eervolle dood
De Samsurai weet dat hij op ieder moment kan sterven en aanvaardt deze uitkomst, zodat hij zonder angst leeft. Een Samurai zal zonder twijfel zijn eigen leven geven.
Wanneer een Samurai toch angst toont of eigenbelang voorop zet verliest hij zijn eer en tevens zijn plicht om te dienen. De enige uitweg is dan de eervolle dood, door middel van het opensnijden van de eigen buik, zodat de ziel van de persoon zich letterlijk bloot legt. De Samurai mag dan geen tekenen van angst of pijn laten zien en wordt vervolgens onthoofd voor de pijnlijke doodsstrijd die volgt.
Iedere andere vorm van de dood wordt gezien als oneervol.


Bronnen: bushido-verboom, bodhidharma