In meer of mindere mate zal iedere school wel te maken hebben met pesten. Gelukkig is op veel scholen een anti-pestprotocol aanwezig.

Nu dacht ik dat dit verplicht was op scholen, want waarom zou het niet verplicht zijn? Naar mijn mening heeft zo een anti-pestprotocol alleen maar voordelen.
Je raadt het misschien al, het is niet verplicht.
Een school is sinds 2015 wél verplicht om zorg te dragen voor de veiligheid van de kinderen en pesten tegen te gaan. Hoe zij dit doen mogen zij zelf bepalen.

Stop, hou op!

Een van de bekendste manieren om pesten tegen te gaan op scholen is kinderen aanleren: ‘Stop, hou op!’ te zeggen als een ander kind iets doet wat niet leuk is. Ik heb het al heel veel gehoord op schoolpleinen en ik moet zeggen, vaak ook met de volste overtuiging. Stevig staan, harde stem, hand in een stopteken, precies zoals het geleerd wordt.

Maar wat als zo een kind nu door blijft gaan, terwijl de grens duidelijk is aangegeven? Het kan namelijk ook de bedoeling zijn van het andere kind om door te gaan als duidelijk wordt dat degene het niet leuk vindt. Of het wordt zo vaak gezegd dat de lading er een beetje af is.

Wat dan wel?

  • Als meerdere kinderen aangeven dat ze het pesten niet accepteren staat het gepeste kind sterker.
  • Negeren kan helpen, maar als dat niet helpt is het belangrijk voor jezelf op te komen. Voor jong en oud geldt: duidelijk je grenzen aangeven en hulp vragen als dit niet helpt.
  • reageren vanuit emotie kan als olie op het vuur zijn voor kinderen die pesten. Rustig en kalm reageren zorgt ervoor dat de boodschap duidelijker overkomt en straalt zelfvertrouwen uit.

Natuurlijk is pesten een ontzettend complex probleem. Daarom is het vaak nodig om hulp te vragen. Elke school heeft hier een vertrouwenspersoon of aanspreekpunt voor en zal in veel gevallen met alle betrokken partijen in gesprek gaan. Wanneer ook dit niet helpt zullen er maatregelen volgen.