Doormiddel van spelletjes kun je de sociale vaardigheden van kinderen vergroten. Denk hierbij aan het vergroten van de empathie, communicatieve vaardigheden en het samenwerken. Vandaag deel ik drie spellen die hieraan kunnen bijdragen.

Voorspellen
Ieder kind maakt 5 kaartjes waarop ieder een vraag staat gesteld. De vragen mogen alleen met ja/nee beantwoord worden. Bijvoorbeeld: ”Eet je graag yoghurt?”. Vervolgens worden alle kaartjes op een hoop gelegd en pakt ieder kind om de beurt een kaartje van de stapel. De vraag wordt hardop voorgelezen en het kindje naast het kindje wat aan de beurt is probeert te raden wat het antwoord gaat zijn voordat het kind antwoordt. Heeft het buurkindje het goed geraden? Waren er verassende antwoorden?

Droombeelden
Er wordt een kring gemaakt en een kind zit op een stoel in het midden, en een ander kind staan erachter. Het kind dat staat probeert nu te raden wat de grootste droom is van het kind wat zit. Bijvoorbeeld: ” Het liefst zou je profvoetballer zijn en in een heel groot huis wonen”. De kinderen in de kring mogen helpen en het kind dat zit bevestigd of ontkracht de droom.

Mijn voorwerp
Ieder kind neemt van thuis een voorwerp mee, iets wat bij hem of haar past. De spelleider verzameld alle objecten zonder dat de kinderen zien wat van wie is. De kinderen proberen het juiste voorwerp bij het juiste kind te plaatsen.